Pierwsza sesja Ani

Pierwsza profesjonalna sesja fotograficzna Ani
make-up: Ewelina Walas