OFERTA/CENNIK

 

 

 

 

 

 

 

Niektóre, opisane w ofercie, sesje rezerwuje się wyłącznie online. Aktualnie są to wszystkie zdjęcia do dokumentów, sesje wizerunkowe (bez udziału wizażystki), portretowe sesje kobiece (bez udziału wizażystki), sesje na portale randkowe i facebooka, sesje do portfolio, polaroidy, sesje cabin crew, sesje rodzinne i grupowe oraz sesje dla mężczyzn.
Terminy sesji innych niż wymienione uzgadnia się i wstępnie rezerwuje telefonicznie. Następnie są one potwierdzane mailem.
Po dokonaniu w ustalonym terminie wpłaty zadatku w wysokości podanej w ofercie wstępna rezerwacja staje się wiążąca i równoznaczna z zawarciem umowy na wykonanie usługi.
Minimalny czas przed zarezerwowanym terminem usługi w którym można ten termin anulować lub zmienić jest podawany w ofercie lub ustalany indywidualnie.
W zależności od rodzaju usługi rezerwację można anulować lub zmienić nie później niż od 2 do 5 dni roboczych przed datą umówienia usługi.
Zmiana lub anulowanie rezerwacji po tym terminie pociąga za sobą utratę wpłaconego zadatku lub utratę ważności vouchera.
Terminy przygotowania zdjęć (obróbki i retuszu) zależą od rodzaju sesji i ilości zdjęć. Czas oczekiwania na zdjęcia z sesji wizerunkowych wynosi do 5 dni roboczych.
W sesjach wizerunkowych i w niektórych szczególnych innych przypadkach, można skorzystać z opcji express 24h.
Opcja express 24h dotyczy tylko jednego wybranego zdjęcia i może być niedostępna. Decyzję o jej dostępności każdorazowo podejmuje właścicielka studia.
Przygotowanie zdjęć z pozostałych sesji trwa około 4 tygodni. Czas ten liczy się od momentu dokonania wyboru zdjęć.
W przypadku ilości zdjęć większej niż podana w ofercie czas może ulec wydłużeniu.
Wyjątkiem są zdjęcia do dokumentów, sesje „szybkich” zdjęć do cv oraz sesje „cabin crew”, które są przygotowywane są bezpośrednio po zakończeniu sesji. Polaroidy są przygotowywane tego samego lub następnego dnia.
Po otrzymaniu zdjęć klient ma prawo jednorazowo zgłosić uwagi i poprosić o zmiany w retuszu. Uwagi muszą precyzyjnie określać jakich zmian należy dokonać. Konieczny jest precyzyjny opis i przysłanie mailem zdjęcia z miejscami do poprawek oznaczonymi za pomocą zakreśleń i strzałek. Ewentualne kolejne poprawki są odpłatne – cena zmian jest taka sama jak retusz kolejnych zdjęć w ramach danej oferty. 
 
Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje tu zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Podane na stronie ceny i terminy nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.