OFERTA/CENNIK

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodnienia terminów i ich wstępne rezerwacje dokonywane są telefonicznie i potwierdzane mailem.
Po dokonaniu w ustalonym terminie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości usługi wstępna rezerwacja staje się wiążąca i równoznaczna z zawarciem umowy na wykonanie usługi.
Minimalny czas przed zarezerwowanym terminem usługi w którym można ten termin anulować lub zmienić jest podawany w ofercie lub ustalany indywidualnie.
W zależności od rodzaju usługi rezerwację można anulować lub zmienić nie później niż od 2 do 5 dni roboczych przed datą umówienia usługi.
W przypadku wszystkich promocji (vouchery, kupony rabatowe  itp.) późniejsza niż ustalono zmiana terminu rezerwacji skutkuje anulowaniem oferty promocyjnej.
 
Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.
Informacje tu zawarte nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Podane na stronie ceny nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.