HEREDITATIS PATERNAE – WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA JANA MICHALAKA